Östersund upplever just nu en positiv utveckling på många områden.

Därför utvecklar vi nu varumärket Östersund med syfte att stärka och tydligare kommunicera  Östersundsbilden till omvärlden.

Allt för att fler inflyttare, studenter, besökare och företagare ska välja just Östersund!

Välkommen!

 

ostersunds-kommun copy
Destlogo copy

Ge din syn på Östersundsbilden

 

Här kan du ge din bild av vår stad och ge förslag på hur varumärkesbyggandet kan bli bättre.

Dina synpunkter är viktiga i arbetet att utveckla varumärket.

Ett initiativ för Östersunds lyskraft

 

Under hösten 2017 ska vi utveckla varumärket Östersund. Vad står Östersund för idag? Vilken bild vill näringslivet och invånarna ge av staden? Det är några av frågorna som ska besvaras genom satsningen som Östersunds kommun genomför i samverkan med Destination Östersund.

Under oktober kommer intervjuer, workshops och undersökningar att arrangeras med representanter från näringsliv, föreningsliv, universitetet och kommunen i Östersund.

Det som framkommer i processen ska fördjupas i en särskild arbetsgrupp som också den är speciellt utvald för sin kompetens och intresseområden. Som hjälp har Tendensor och Bright planet anlitats som processledare.

Östersund har haft en fantastisk utveckling det senaste decenniet och det är viktigt att profileringen av Östersund speglar den utvecklingen. Därför är det här arbetet angeläget.

Eva Larsson, kommunikationschef på Östersunds kommun

Det lokala näringslivet, invånarna och besökarna är duktiga på att lyfta Östersund i sin kommunikation, och med den här satsningen hoppas vi kunna ge dem ännu bättre verktyg för hur vi tillsammans kan sprida Östersundsbilden.

Anette Tandberg, VD för Destination Östersund

Kontaktpersoner

 

Eva Larsson, Kommunikationschef Östersunds kommun

Telefon: 070-623 31 07

E-post: Eva Larsson

 

Anette Tandberg, VD Destination Östersund

Telefon: 070-663 25 10

E-post: Anette Tandberg

 

 

Per Ekman, Tendensor AB (anlitad processledare)

Telefon: 070-744 99 80

E-post: Per Ekman

 

Malin Thorsén, Bright Planet AB (anlitad processledare)

Telefon: 070-623 31 07

E-post: Malin Thorsén

Ta del av projektets resultat

 

 

Ange din e-post och vi kommer att skicka dig resultatet av varumärkesarbetet – den utvecklade Östersundsbilden.