Östersund upplever just nu en positiv utveckling på många områden.

Därför utvecklar vi nu varumärket Östersund med syfte att stärka och tydligare kommunicera  Östersundsbilden till omvärlden.

Allt för att fler inflyttare, studenter, besökare och företagare ska välja just Östersund!

Välkommen!

ostersunds-kommun copy
Destlogo copy

Ett initiativ för Östersunds lyskraft

Under hösten 2017 har vi lagt grunden för ett förnyat arbete med varumärket Östersund. Vad står Östersund för idag? Vilken bild vill näringslivet och invånarna ge av staden? Det är några av frågorna som ska besvaras genom satsningen som Östersunds kommun genomför i samverkan med Destination Östersund.

Intervjuer, workshops och undersökningar har genomförts som involverat många östersundsbor och representanter för olika verksamheter. Det som har kommit fram har fördjupats i en särskild arbetsgrupp med Tendensor och Bright Planet som processledare.

En förslag till plattform för Östersundsbilden har nu tagits fram. Det kommer att presenteras för projektets styrgrupper i januari. Så fort plattformen är godkänd och klar kommer den att publiceras på den här webbplatsen och skickas ut till de som anmält sin e-postadress längst ner på sidan.

Under våren 2018 kommer den att kunna omsättas i praktiken.

Östersund har haft en fantastisk utveckling det senaste decenniet och det är viktigt att profileringen av Östersund speglar den utvecklingen. Därför är det här arbetet angeläget.

Eva Larsson, kommunikationschef på Östersunds kommun

Det lokala näringslivet, invånarna och besökarna är duktiga på att lyfta Östersund i sin kommunikation, och med den här satsningen hoppas vi kunna ge dem ännu bättre verktyg för hur vi tillsammans kan sprida Östersundsbilden.

Anette Tandberg, VD för Destination Östersund

Kontaktpersoner

Eva Larsson, Kommunikationschef Östersunds kommun

Telefon: 070-623 31 07

E-post: Eva Larsson

 

Anette Tandberg, VD Destination Östersund

Telefon: 070-663 25 10

E-post: Anette Tandberg

 

Per Ekman, Tendensor AB (anlitad processledare)

Telefon: 070-744 99 80

E-post: Per Ekman

 

Malin Thorsén, Bright Planet AB (anlitad processledare)

Telefon: 070-623 31 07

E-post: Malin Thorsén

Ta del av projektets resultat

 

Ange din e-post och vi kommer att skicka dig resultatet av varumärkesarbetet – den utvecklade Östersundsbilden.