Östersund upplever just nu en positiv utveckling på många områden.

Därför utvecklar vi nu varumärket Östersund med syfte att stärka och tydligare kommunicera  Östersundsbilden till omvärlden.

Allt för att fler inflyttare, studenter, besökare och företagare ska välja just Östersund!

Välkommen!

ostersunds-kommun copy
Destlogo copy

Ett initiativ för Östersunds lyskraft

Östersundsbilden är namnet på den strategi för varumärket Östersund som arbetats fram under hösten 2017. Nära 800 Östersundsbor har på olika sätt bidragit resultatet. Bland dem fanns representanter från alla delar av samhället, inte minst från näringslivet.

Östersundsbilden har medvetet utvecklats för att fungera för alla de målgrupper som du kan tänkas ha: allt från affärsresenärer till studenter eller internationella investerare. Det innebär att oavsett vem du vill attrahera till Östersund så kan du använda dig av Östersundsbilden. Det enda du behöver göra är att addera ditt eget budskap eller erbjudande.

Kontaktpersoner

Eva Larsson, Kommunikationschef Östersunds kommun

Telefon: 070-623 31 07

E-post: Eva Larsson

 

Sylvia Nord, Kommunikatör Östersunds kommun

Telefon: 073-275 54 75

E-post: Sylvia Nord

 

Elisabeth Richardsson, Destination Östersund

Telefon: 070-221 22 36

E-post: Elisabeth Richardsson

 

Katarina Rhensbo, Destination Östersund

Telefon: 070-390 10 27

E-post: Katarina Rhensbo

 

Per Ekman, Tendensor AB (anlitad processledare)

Telefon: 070-744 99 80

E-post: Per Ekman

 

Malin Thorsén, Bright Planet AB (anlitad processledare)

Telefon: 070-623 31 07

E-post: Malin Thorsén

Följ arbetet med Östersundsbilden

Ange din e-post och vi kommer att hålla dig uppdaterad under det fortsatta arbetet med Östersundsbilden.